Avís legal

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les dades de caràcter personal que es recaptin dels usuaris a través de qualsevol formulari existent en la present pàgina web, mitjançant la remissió d'un correu electrònic o qualsevol altra manera, seran tractats de manera confidencial i s'emmagatzemaran en un fitxer automatitzat propietat de CAT ORIGEN, S.L. (d'ara endavant “Cat Origen”).
Les dades seran utilitzades per a la gestió de les observacions, sol·licituds i/o consultes que enviïn els usuaris, per a donar-los resposta en el seu cas, així com per a mantenir-los informats dels serveis i novetats jurídiques que s'estimi que puguin ser del seu interès i que es posin a la disposició dels nostres clients, usuaris de la pàgina i/o del públic en general, per mitjans tradicionals, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
Cat Origen es compromet a guardar la màxima confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per als fins indicats, complint amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personals.
Els interessats podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint l'oportuna sol·licitud mitjançant comunicació escrita a l'adreça de correu electrònic d'aquest despatx professional (hola@catorigen.cat), identificant-se degudament i indicant l'objecte d'aquesta.