Política de privadesa

I. General:
CAT ORIGEN, S.L. (d'ara endavant, Cat Origen) és el titular del domini www.catorigen.com (d'ara endavant, la Web), i informa que l'ús d'aquesta, així com el de tots els Continguts en aquesta oferts estan subjectes a les presents Condicions Generals d'ús.
Cat Origen té el seu domicili social en Mercabarna. Longitudinal 5, 141 08040 BARCELONA.
La utilització de la Web és gratuïta, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris, i atribueix automàticament la condició d'Usuari, implicant la plena acceptació d'aquestes Condicions Generals. Aquestes Condicions Generals, així com les seves modificacions o altres avisos legals estaran disponibles en la Web i s'entendran vigents des de la seva publicació en aquesta.
Determinats Serveis o Continguts oferts en la Web poden estar subjectes a “Condicions Particulars”, també posades a la disposició de l'Usuari, les quals podran complementar o substituir aquestes Condicions Generals respecte a l'ús del servei concret al qual es refereixin. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que aquesta i les seves condicions d'ús recollides en les presents Condicions Generals poden sofrir modificacions.
II. Contingut:
Els enllaços d'hipertext que conté la Web a altres webs són inclosos per considerar-los interessants per a l'Usuari. Cat Origen no té control sobre aquestes webs, per la qual cosa no respon dels seus serveis, continguts ni de l'estat d'aquestes.
Amb caràcter merament enunciatiu, l'Usuari, d'acord amb la legislació vigent, haurà d'abstenir-se de:
  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per Cat Origen o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació en el seu cas.
  • Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'Usuari o d'un tercer.
  • Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la Web.
III. Limitació de la responsabilitat:
Qui utilitza aquesta Web, ho fa pel seu propi compte i risc. Cat Origen no garanteix que la Web es mantingui de manera ininterrompuda, sense demores, sense errors, sense omissions o lliure de virus. En conseqüència, la Web i els seus Continguts són proveïts “tal com estan” sense garanties de cap mena, expresses o implícites, quedant clar que, ni Cat Origen, ni els seus socis, col·laboradors, empleats o representants, seran responsables per qualsevol error o omissió en els Continguts o Serveis o per qualsevol mal derivat de la utilització d'aquesta Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en la mateixa es facilita.
L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte de la Web de conformitat amb la Llei i les presents Condicions Generals d'Ús. L'Usuari respondrà enfront de Cat Origen o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
Queda expressament prohibit l'ús de la Web amb finalitats lesius de béns o interessos de Cat Origen o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de Cat Origen o de tercers.
IV. Propietat Industrial i Intel·lectual:
Tots els continguts de la Web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual de Cat Origen o de tercers en funció del cas, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l'ús de la Web.
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Cat Origen o de tercers en funció del cas, sense que pugui entendre's que l'accés a la Web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
V. Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal:
A l'efecte del que es preveu en l'el Reglament (O.E.) 679/2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable, Cat Origen informa els seus clients i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter Personal a aquest despatx, sobre la seva política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la qual està disponible en la Web, en l'enllaç “Política de Privadesa”.
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 13 del Reglament Europeu (O.E.) de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les dades de caràcter personal que es recaptin dels usuaris a través de qualsevol formulari existent en la present pàgina web, mitjançant la remissió d'un correu electrònic o qualsevol altra manera, seran tractats de manera confidencial i s'emmagatzemaran en un fitxer automatitzat propietat de Cat Origen S.A. (d'ara endavant “Cat Origen”).
Les dades seran utilitzades per a la gestió de les observacions, sol·licituds i/o consultes que enviïn els usuaris, per a donar-los resposta en el seu cas, així com per a mantenir-los informats dels serveis i novetats jurídiques que s'estimi que puguin ser del seu interès i que es posin a la disposició dels nostres clients, usuaris de la pàgina i/o del públic en general, per mitjans tradicionals, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
Cat Origen es compromet a guardar la màxima confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per als fins indicats, complint amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personals.
Els interessats podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament, oposició i portabilitat dirigint l'oportuna sol·licitud mitjançant comunicació escrita a l'adreça de correu electrònic, hola@catorigen.cat, identificant-se degudament i indicant l'objecte d'aquesta.
VI. Seguretat i exactitud de la informació
Volem protegir les seves dades personals i preservar l'exactitud d'aquests. Cat Origen, implementa mesures de seguretat físiques, administratives i tècniques raonables per a ajudar-nos a protegir la seva informació personal d'accessos, usos i divulgacions. Per exemple, xifrem determinada informació personal sensible, quan la transmetem per Internet. A més, exigim que els nostres proveïdors protegeixin aquesta informació d'accessos, usos i divulgacions no autoritzats.
VII. Enllaços a llocs que no són de CatOrigen i a aplicacions de tercers⁠
Per a permetre-li interactuar amb altres llocs web en els quals pugui tenir comptes (com Facebook i Twitter) o unir-se a comunitats de tals llocs, podem proporcionar-li enllaços o aplicacions de tercers integrades que li permetin iniciar sessió, publicar contingut o unir-se a comunitats des dels nostres llocs web.
També podem proporcionar-li enllaços generals a llocs que no siguin de Cat Origen.
L'ús d'aquests enllaços i aplicacions estarà subjecte a les polítiques de privacitat de tercers, per tant, haurà de familiaritzar-se amb aquestes polítiques abans d'utilitzar aquests enllaços o aplicacions.
Cat Origen, no es responsabilitza de les pràctiques de privacitat o el contingut d'aquests altres llocs web.
VIII. Retenció⁠
Retindrem la informació de registre durant el temps que el seu compte estigui actiu o el temps necessari per a subministrar-li els serveis. Si desitja sol·licitar que no utilitzem més la seva informació de registre per a subministrar-li serveis, posi's en contacte amb hola@catorigen.cat
Retindrem i utilitzarem la informació de registre el temps necessari per a complir amb les nostres obligacions legals, resoldre disputes i implementar els nostres acords.
IX. Accés i preguntes de privacitat
Si té algun dubte sobre aquesta declaració o sobre el maneig de la seva informació per part de Cat Origen, pot enviar un correu electrònic a hola@catorigen.cat
També pot posar-se en contacte amb nosaltres en:
Oficines / Magatzem de condicionats de Patates
Mercabarna. Longitudinal 5, 141 08040 BARCELONA. En alguns casos, pot visualitzar o editar la seva informació personal en línia. En el cas que la seva informació no sigui accessible en línia i desitgi obtenir una còpia d'informació concreta que va proporcionar a Cat Origen, o si s'adona que la informació és incorrecta i desitja que la corregim, posi's en contacte amb nosaltres.
De totes maneres, abans que Cat Origen pugui oferir-li informació o corregir imprecisions, pot ser que hagi de verificar la seva identitat i proporcionar altres detalls perquè puguem respondre a la seva sol·licitud. Ens posarem en contacte amb vostè en un període de 30 dies a partir de la data de la seva sol·licitud.
X. Exercici de drets per part dels usuaris
Els interessats podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, limitació del tractament, i dret de portabilitat dirigint l'oportuna sol·licitud mitjançant comunicació escrita a l'adreça de correu electrònic (hola@catorigen.cat), identificant-se degudament i indicant el dret a exercitar.